Teambuilding skal vægtes højt

I en hvilken som helst organisation eller team, er det vigtigt, at teambuilding bliver vægtet højt for at få skabt et godt miljø. Teambuilding Kompagniet kan guide jer på vej, når I skal finde ud af, hvilke øvelser, I går efter. Der er nemlig mange måder at dyrke teambuilding på.

Hvad er teambuilding?

Teambuilding er et koncept baseret på at give alle deltagerne en god oplevelse. Det skal være med til at styrke en gruppe ved hjælp af opgaver og øvelser, der kan bringe medlemmerne tættere sammen. Det er altid øvelser, der er i øjenhøjde med alle, så alle kan bidrage og være med med den styrke, de nu engang besidder. Det handler i høj grad om at lære hinanden at kende samt dykke ned i, hvilke styrker og svagheder, hver især rummer, hvilket kan bruges senere hen i det vante forum, når arbejdsrelaterede opgaver skal løses.

Teambuilding kan både tilpasses det sjove, men kan også tilpasses et mere alvorligt setup, der virkelig fokuserer på et godt samarbejde.

Hvorfor er det vigtigt?

Teambuilding kan være ekstremt afgørende for det miljø, de deltagende normalt optræder i. Det er ikke sikkert, at man har haft mulighed for at lære hinanden at kende, hvis man er et stort team, der sidder meget med sit individuelle arbejde, eller hvis man måske er to teams, der er blevet sammenlagt. Dog er det vigtigt, at man har en form for forståelse for hinanden, før man kan arbejde sammen.

Der er mange relevante grunde til at prioritere disse dage med teambuilding. Når man kender hinanden, danner det en større tolerance. Dette er vigtigt for medfølelsen, hvis en medarbejder i perioder har det svært. Det flytter ligesom opfattelsen fra endnu en medarbejder til endnu et menneske med mange lag. Vigtigst af alt skaber teambuilding et større fællesskab og sammenhold, og dette giver bedre resultater.

Hvilke øvelser kan man lave?

Man kan gå to veje, når man skal lave teambuilding. Man kan enten lave teambuilding for sjov eller teambuilding for alvor. Disse to fokuserer og går til værks på forskellige måder, men med samme ønske og ambition om at skabe et bedre fælles grundlag. Med teambuilding bliver der taget udgangspunkt i de sjove opgaver, der får skabt en god fællesskabsfølelse for teamet. Om det så er at sejle, spille paintball eller løse en gåde, så formår opgaven at inkludere alle. Med teamudvikling bliver der taget udgangspunkt i organisationen – hvad er ambitionerne og potentialet? På den måde bliver der skræddersyet en plan, og der bliver arbejdet tæt og intenst i et forløb, der har til formål at udvikle teamet.

Flyt fokus fra det vante forum

Et grundlæggende aspekt, når man dyrker den sjove version af teambuilding, er at flytte fokus fra de vante rammer. Det er ikke sikkert, man har haft mulighed for at vise de bedste sider frem af ens personlighed, fordi det hele går op i seriøsitet og arbejde. Det kan være lettende at komme helt væk fra det forum, man normalt omgås med de andre mennesker i, og man kan blive overrasket over sig selv og hinanden.